Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende.
Als de ondergetekende niet eens is met afschrijving, heeft hij 30 dagen de tijd om bij zijn bank dit bedrag terug te storten.

 1. Opzegging of wijzigingen dienen voor het einde van de maand worden doorgegeven, en dat kan alleen via mail naar info@giga-fitness.nl.
 2. Het opzegtermijn is 2 volle kalendermaanden.
 3. Men heeft zich te houden aan de huisregels (staan vermeld op het incassoformulier)
 4. Als je je abonnement tijdelijk wilt stopzetten (Bijvoorbeeld: “i.v.m. vakantie”) zit daar een minimum van 2 weken aan vast
 5. Bij extra incasso worden € 2,50 inrekening gebracht


Huisregels

 • Hoofddeksels zijn niet toegestaan
 • Gebruik handdoek verplicht
 • Verboden te roken
 • T shirt met (korte)mouwen verplicht voor mannen
 • Wijzigingen of opzeggen, voor de 20e van de maand ( alleen via mail )
 • Sportschool betreden met schone schoenen